Podmínky soutěže o golfový vozík

ZAKUPTE BALÍČEK GOLF A VYHRAJTE ELEKTRICKÝ GOLFOVÝ VOZÍK V HODNOTĚ 139 800 KČ

Zakupte BALÍČEK GOLF BASIC, COMFORT nebo EXCLUSIVE a zapojte se do soutěže o elektrický golfový vozík DECOLT GRAND v hodnotě 139 800 Kč, a to při nákupu minimálně jednoho BALÍČKU GOLF (golfového oblečení se službou VIP SERVIS). Podmínkou zapojení do soutěže je provedení registrace kupujícího v tomto formuláři , po zakoupení BALÍČKU/Ů a tip odpovědi na soutěžní otázku, která je klíčová pro samotnou účast v soutěži. Účastnit soutěže se bude moci pouze 20 kupujících, jejichž tip odpovědi bude nejblíže reálnému výsledku golfového hráče Jordana Spietha (nebo vítěze, v případě že by J. Spieth nenastoupil) na golfovém turnaji PGA CHAMPIONSHIP 2019 v termínu 16. – 19. 5. 2019. Soutěžní otázkou jedna je.: „Kolik ran zahraje na turnaji PGA CHAMPIONSHIP 2019 v termínu 16. – 19. 5. 2019 Jordan Spieth.“ V případě, že by Jordan Spieth nenastoupil, bude soutěžní otázka číslo 1 nahrazena soutěžní otázkou číslo 2 pro vyhodnocení tipů soutěže, proto je třeba odpovědět na obě soutěžní otázky, a to „Na kolik ran zahraje vítěz na turnaji PGA CHAMPIONSHIP 2019 v termínu 16. – 19. 5. 2019.“

Tímto krokem zároveň pořadateli potvrzuje kupující svůj zájem o soutěž. Účastníkem soutěže je vždy pouze kupující, který je v objednávce uveden. V případě, že kupující kupuje více balíčků, bude mít více šancí u soutěže, ale odpovědět na soutěžní otázku může pouze jednou.

Soutěž je definována jako dovednostní s golfovou tématikou a uskuteční se v soutěžní den. Každý účastník doloží, na začátku soutěžního dne, jaký má hendikep a na základě toho bude stanovena obtížnost a bude zařazen do příslušné kategorie. Soutěžní den se uskuteční nejpozději do 30. 6. 2019, místo a čas, tedy konkrétní údaje o soutěžním dnu budou upřesněny minimálně 14 dnů před konáním soutěžního dne. Vítězem soutěže se stává soutěžící, jehož výsledek bude v porovnání s ostatními soutěžícími nejlepší, na základě jasně stanovených kritérií, které každý soutěžící obdrží současně s upřesněním soutěžního dne.

V případě, že se kupující nebude moci v daném termínu soutěže účastnit, pak jeho účast i možnost soutěžit zaniká bez nároku na jakoukoliv kompenzaci za jeho neúčast. Soutěžící se zavazuje dát pořadateli vědět tuto skutečnost nejpozději 48 hodin před uskutečněním soutěžního dne. Pořadatel si vyhrazuje právo oslovit dalšího kupujícího v pořadí, zda má zájem se soutěže v soutěžním dnu účastnit.

Pořadatel si vyhrazuje právo neuskutečnit soutěžní den, pokud si balíček nezakoupí alespoň 30 kupujících v době trvání nabídky.

Nabídka je platná pro nákupy BALÍČKŮ GOLF BASIC, COMFORT A EXCLUSIVE uskutečněné do 15. 5. 2019.

Platností a účinností nabývají podmínky dne 9. 4. 2019.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace